Գաղտնիության քաղաքականություն

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

"Xmenu"ընկերության

(անձնական տվյալները մշակելիս)

Անձնական տվյալների գաղտնիության այս քաղաքականությունը (այսուհետ ՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) գործում է կայքում տեղադրված բոլոր տեղեկությունների նկատմամբ Ինտերնետում հետևյալ հասցեով https://xmenu.ru (այսուհետ ՝ կայք), որը ընկերությունը ՝ "Xmenu" (այսուհետ ՝ "ընկերություն"), կարող է ստանալ օգտատիրոջ մասին Ընկերության կայքի, նրա ծառայությունների, ծրագրերի և ընկերության արտադրանքի օգտագործման ժամանակ ։

Կայքի ծառայությունների օգտագործումը նշանակում է օգտատիրոջ անվերապահ համաձայնությունը սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը և դրանում նշված անձնական տեղեկատվության մշակման պայմաններին, այդ պայմաններին չհամաձայնելու դեպքում Օգտատերը պետք է զերծ մնա ծառայություններից օգտվելուց ։

1. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ
1.1. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ տերմինները:

1.1.1. "Ընկերության կայքի ադմինիստրացիա (այսուհետ ՝ կայքի ադմինիստրացիա) " - Կայքի կառավարման լիազորված աշխատակիցներ, որոնք գործում են" Xmenu " - ի անունից, որոնք կազմակերպում և (կամ) իրականացնում են անձնական տվյալների մշակում, ինչպես նաև որոշում են անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը, անձնական տվյալների հետ կատարվող գործողությունները (գործողությունները):

1.1.2. "Անձնական տվյալներ" - ցանկացած տեղեկատվություն, որը վերաբերում է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն որոշակի ֆիզիկական անձի (անձնական տվյալների սուբյեկտի):

1.1.3. "Անձնական տվյալների մշակում" ՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) ամբողջություն, որն իրականացվում է ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց անձնական տվյալների հետ Այդպիսի միջոցների օգտագործման, ներառյալ ՝ անձնական տվյալների հավաքագրումը, ձայնագրումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշգրտումը (թարմացումը, փոփոխությունը), արդյունահանումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, հասանելիությունը), ապանձնավորումը, արգելափակումը, ջնջումը, ոչնչացումը:

1.1.4. "Անձնական տվյալների գաղտնիություն" ՝ օպերատորի կամ անձնական տվյալներին հասանելիություն ստացած այլ անձի կողմից դրանց տարածումը թույլ չտալու պարտադիր պահանջ ՝ առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ օրինական հիմքի առկայության ։

1.1.5. "Ընկերության կայքի օգտատեր (այսուհետ ՝ օգտատեր)" ՝ ինտերնետային ցանցի միջոցով կայք մուտք ունեցող եւ ընկերության կայքն օգտագործող անձ:

1.1.6. "Cookies" ՝ վեբ-սերվերի կողմից ուղարկված և օգտատիրոջ համակարգչում պահվող տվյալների փոքր հատված, որը վեբ-հաճախորդը կամ վեբ-բրաուզերը ամեն անգամ փոխանցում է վեբ-սերվերին HTTP-հարցումով, երբ փորձում է բացել համապատասխան կայքի էջը ։

1.1.7. "IP հասցե" - IP արձանագրության միջոցով կառուցված համակարգչային ցանցում հանգույցի եզակի Ցանցային հասցե:

1.1.8. "Կայք" - ընկերության ինտերնետային կայք. https://xmenu.ru/.

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
2.1. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության շրջանակներում Օգտատիրոջ անձնական տեղեկությունները հասկացվում են որպես:

2.1.1. Անհատական \ u200b \ u200bտեղեկատվություն, որը օգտագործողը տրամադրում է իր մասին ինքնուրույն գրանցման (հաշիվ ստեղծելու) կամ Ծառայությունների օգտագործման ընթացքում, ներառյալ Օգտագործողի անձնական տվյալները: Ծառայությունների մատուցման համար պարտադիր տեղեկատվությունը Նշվում է հատուկ ձևով ։ Այլ տեղեկատվությունը տրամադրվում է օգտագործողի հայեցողությամբ:

2.1.2. Տվյալներ, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են կայքի ծառայություններին դրանց օգտագործման ընթացքում օգտատիրոջ սարքում տեղադրված ծրագրային ապահովման միջոցով, այդ թվում ՝ IP հասցեն, cookies ֆայլերի տվյալները, օգտատիրոջ բրաուզերի (կամ այլ ծրագրի մասին տեղեկատվությունը, որի միջոցով իրականացվում է ծառայությունների հասանելիությունը) մասին տեղեկատվությունը, Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող սարքավորումների և ծրագրային ապահովման տեխնիկական բնութագրերը, ծառայությունների հասանելիության ամսաթիվը և ժամը, պահանջվող էջերի հասցեները և նման այլ տեղեկություններ ։

2.1.3. Օգտատիրոջ մասին այլ տեղեկատվություն, որի մշակումը նախատեսված է Կայքի օգտագործման մասին համաձայնագրով:

2.2. Այս գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն ընկերության կայքին: Ընկերությունը, Ընկերության կայքի կառավարումը չեն վերահսկում և պատասխանատվություն չեն կրում երրորդ կողմի կայքերի համար, որոնց օգտագործողը կարող է հետևել ընկերության կայքում առկա հղումներին:

2.3. Կայքի ադմինիստրացիան չի ստուգում ընկերության կայքի Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների հավաստիությունը։

3. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ
3.1. Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է ընկերության կայքի կառավարման պարտավորությունները 'անձնական տվյալների գաղտնիության պաշտպանության ռեժիմը չհրապարակելու և ապահովելու համար, որոնք օգտագործողը տրամադրում է Կայքի վարչակազմի խնդրանքով' ընկերության կայքում գրանցվելիս կամ ծառայության կամ ապրանքի ձեռքբերման համար պատվեր կատարելիս: սույն գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է ընկերության կայքի կառավարման պարտավորությունները 'անձնական տվյալների գաղտնիության պաշտպանության ռեժիմը չհրապարակելու և ապահովելու համար, որոնք օգտագործողը տրամադրում է Կայքի վարչակազմի խնդրանքով' ընկերության կայքում

3.2. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության շրջանակներում մշակման համար թույլատրված անձնական տվյալները Օգտագործողի կողմից տրամադրվում են ընկերության կայքում "անձնական հաշիվ" բաժնում գրանցման ձևը լրացնելու միջոցով և ներառում են հետևյալ տեղեկատվությունը:

3.2.1. օգտագործողի ազգանունը, անունը, հայրանունը;

3.2.2. օգտագործողի կոնտակտային հեռախոս;

3.2.3. էլ. փոստի հասցե (e-mail);

3.3. Ընկերությունը պաշտպանում է այն տվյալները, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են գովազդային բլոկների դիտման ընթացքում և այն էջերը այցելելիս, որոնց վրա տեղադրված է համակարգի վիճակագրական սցենարը ("պիքսել"):

- IP հասցե;

- տեղեկատվություն տեղեկանիշներից;

- տեղեկատվություն զննարկչի (կամ այլ ծրագրի մասին, որը մուտք է գործում գովազդի ցուցադրում)մասին;

- մուտքի ժամանակը;

- էջի հասցեն, որի վրա գտնվում է գովազդային բլոկը;

- ուղեցույց (նախորդ էջի հասցեն):

3.3.1. Cookies-ի անջատումը կարող է հանգեցնել ընկերության կայքի այն մասերի մուտքի անհնարինության, որոնք պահանջում են թույլտվություն:

3.3.2. Ընկերության կայքի ադմինիստրացիան հավաքում է վիճակագրություն իր այցելուների IP հասցեների վերաբերյալ։ Այս տեղեկատվությունը օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրները հայտնաբերելու և լուծելու, ֆինանսական վճարումների օրինականությունը վերահսկելու համար:

3.4. Ցանկացած այլ անձնական տեղեկատվություն, որը վերը նշված չէ (գնումների պատմություն, օգտագործված Բրաուզերներ և օպերացիոն համակարգեր և այլն) ենթակա է հուսալի պահպանման և չտարածման, բացառությամբ 5.5 կետով նախատեսված դեպքերի: եւ 5.6. սույն Գաղտնիության քաղաքականության.

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ
4.1. Կայքը հավաքում և պահպանում է միայն այն անձնական տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է ծառայությունների մատուցման կամ օգտագործողի հետ համաձայնագրերի և պայմանագրերի կատարման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով նախատեսված է անձնական տեղեկատվության պարտադիր պահպանում օրենքով սահմանված ժամկետում:

4.2. Կայքի ադմինիստրացիան կարող է օգտագործել Օգտատիրոջ անձնական տվյալները հետևյալ նպատակներով:

4.2.1. Ընկերության կայքում գրանցված օգտատիրոջ նույնականացում ՝ պատվերը ձևակերպելու և (կամ) ապրանքի առուվաճառքի պայմանագիր, ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, ընկերության հետ հեռահար եղանակով կնքելու համար:

4.2.2. Օգտագործողին հնարավորություն տալով մուտք գործել ընկերության կայքի անհատականացված ռեսուրսներ:

4.2.3. Օգտագործողի հետ հետադարձ կապի հաստատում, ներառյալ ծանուցումներ ուղարկելը, ընկերության կայքի օգտագործման վերաբերյալ հարցումները, ծառայությունների մատուցումը, օգտագործողի կողմից հարցումների և դիմումների մշակումը:

4.2.4. Օգտագործողի գտնվելու վայրի որոշում ՝ անվտանգությունն ապահովելու, խարդախությունը կանխելու համար:

4.2.5. Օգտագործողի կողմից տրամադրված անձնական տվյալների հավաստիության և ամբողջականության հաստատում:

4.2.6. Հաշիվ ստեղծելու համար գնումներ կատարելու, ծառայություններ պատվիրելու համար, Եթե օգտագործողը համաձայնություն է տվել հաշիվ ստեղծելու համար:

4.2.7. Ընկերության կայքի օգտագործողի ծանուցումները պատվերի կարգավիճակի, հարցման վերաբերյալ:

4.2.8. Վճարումների մշակում և ստացում, հարկի կամ հարկային արտոնությունների հաստատում, վճարման վիճարկում:

4.2.9. Օգտատիրոջը արդյունավետ հաճախորդների և տեխնիկական աջակցության տրամադրում Ընկերության կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների առաջացման դեպքում:

4.2.10. Օգտագործողին իր համաձայնությամբ, արտադրանքի, ծառայությունների թարմացումների, հատուկ առաջարկների, գների վերաբերյալ տեղեկատվության, տեղեկագրի և այլ տեղեկությունների տրամադրում ընկերության կամ ընկերության գործընկերների անունից:

4.2.11. Գովազդային գործունեության իրականացում ՝ օգտագործողի համաձայնությամբ:

4.2.12. Օգտատիրոջը հասանելիություն տրամադրել ընկերության գործընկերների կայքեր կամ ծառայություններ ՝ ապրանքներ, թարմացումներ և ծառայություններ ստանալու համար:

5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
5.1. Կայքը պահպանում է օգտագործողների անձնական տեղեկատվությունը ' հատուկ ծառայությունների ներքին կանոնակարգերին համապատասխան:

5.2. Օգտագործողի անձնական տեղեկատվության վերաբերյալ պահպանվում է դրա գաղտնիությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օգտագործողը կամավոր կերպով տրամադրում է իր մասին տեղեկատվություն անսահմանափակ թվով անձանց ընդհանուր հասանելիության համար: առանձին ծառայություններ օգտագործելիս օգտագործողը համաձայնում է, որ իր անձնական տեղեկատվության որոշակի մասը դառնում է հանրամատչելի:

5.3. Կայքն իրավունք ունի Օգտատիրոջ անձնական տեղեկությունները երրորդ անձանց փոխանցել հետևյալ դեպքերում:

5.3.1. Օգտագործողը համաձայնություն է հայտնել նման գործողությունների համար:

5.3.2. Փոխանցումը անհրաժեշտ է օգտագործողի կողմից որոշակի ծառայության օգտագործման կամ օգտագործողի հետ որոշակի համաձայնագրի կամ պայմանագրի կատարման համար:

5.3.4. Փոխանցումը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ կիրառելի օրենսդրությամբ ՝ օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգի շրջանակներում:

5.3.5. Կայքի վաճառքի դեպքում ձեռք բերողին են փոխանցվում սույն քաղաքականության պայմանների պահպանման բոլոր պարտավորությունները ՝ կապված նրա ստացած անձնական տեղեկատվության հետ։

5.4. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց ժամկետի սահմանափակման, ցանկացած օրինական եղանակով, այդ թվում ՝ անհատական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում ՝ ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց այդպիսի միջոցների օգտագործման ։
 

 

×

Զամբյուղ

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Զամբյուղը դատարկ է! Պատվերի գումարը: {{ totalPriceFormat }}