Օգտագործողի պայմաններ

Ընդհանուր դրույթների և պայմանների ընդունում

Ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները (այսուհետ՝ Դրույթներ) սահմանում են https://xmenu.ru  վեբկայքից (այսուհետ՝ Կայք) օգտվելու Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները: Մեր ծառայություններին ծանոթանալու կամ դրանցից օգտվելու նպատակով այցելելով Կայք և/կամ գրանցվելով Կայքում՝ Դուք ընդունում եք, որ կարդացել, հասկացել և համաձայնել եք ստորև ներկայացվող Դրույթներին:

Վարչակազմը xmenu.ru իրավունք է վերապահում փոփոխություններ կատարել համաձայնագրում, որոնք ուժի մեջ են մտնում հրապարակման պահից: Համաձայնագրի ներկայիս տարբերակի տեքստը միշտ հասանելի է հետևյալ հասցեով https://xmenu.ru/blog/terms-and-conditions.

Շարունակական օգտագործումը ձեր կողմից xmenu.ru նման փոփոխություններ կատարելուց հետո նշանակում է ձեր համաձայնությունը նրանց հետ:

Օգտագործողի համաձայնագիր
Հիմնական պայմաններ
Կայք-ցանցում տեղադրված Էլեկտրոնային փաստաթղթերի (ֆայլերի) ամբողջություն, որոնք միավորված են դոմենի միասնական թեմայով, դիզայնով և հասցեի միասնական տարածությամբ https://xmenu.ru.

Կայքի մեկնարկային էջը տեղադրված է ինտերնետում հետևյալ հասցեով https://xmenu.ru.

Կայքի օգտատեր (օգտատեր) – անձ, որն անցել է գրանցման ընթացակարգը, ստացել է անհատական լոգին և/կամ գաղտնաբառ, ինչպես նաև ունի իր պրոֆիլը: Օգտագործողի Համաձայնագրի նպատակներով օգտատեր ասելով նկատի է առնվում նաև այն անձը, որը չի անցել գրանցման ընթացակարգը, բայց մուտք է գործում կայք և/կամ օգտագործում և/կամ օգտագործում է այն: Ցանկացած անձ, ով մուտք է գործում կայք, դրանով ավտոմատ կերպով հաստատում է, որ այն լիովին համաձայն է Օգտագործողի համաձայնագրի դրույթներին, և որ նրա նկատմամբ կիրառելի են օգտագործողի համաձայնագրով սահմանված պահանջները։

Կայքի Ադմինիստրացիա (Ադմինիստրացիա) - "Xmenu".

Օգտագործողի հաշիվ (հաշիվ) - գաղտնաբառով պաշտպանված ինտերնետային տարածք: Պարունակում է օգտագործողի տեղեկատվություն և օգտագործողի կողմից առաջացած բովանդակություն: Հաշիվը պարունակում է Օգտագործողի անձնական և կոնտակտային տվյալները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, ինչպիսիք են փոստային և էլեկտրոնային հասցեները, տեքստերը, լուսանկարները, տեսանյութերը, տարիքը, հետաքրքրությունները:

Բովանդակություն-տեղեկատվական ռեսուրսի ցանկացած տեղեկատվական և իմաստալից բովանդակություն, ներառյալ տեքստերի, ակնարկների, մեկնաբանությունների, հայտարարությունների, լուսանկարների, տեսանյութերի տեսքով, ներառյալ նորությունները և այլ նյութեր, որոնք օգտագործողը թողել է կայքում իր հաշվի տակ:

1. Օգտագործողի համաձայնագրի առարկան
1.1. Սույն օգտագործողի համաձայնագիրը (այսուհետ ' համաձայնագիր) իրավաբանորեն պարտավորեցնող պայմանագիր է xmenu.ru և օգտագործողի կողմից և կարգավորում է ծառայությունների օգտագործումը xmenu.ru. օգտատեր է ճանաչվում այն ֆիզիկական անձը, որը պատշաճ կերպով միացել է սույն Համաձայնագրին:

1.2. Համաձայնագրի տեքստը ցուցադրվում է օգտագործողին կայքում գրանցվելիս www.xmenu.ru (այսուհետ ՝ Կայք): Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Օգտատիրոջ կողմից իր Պայմաններին համաձայնություն հայտնելու պահից ՝ գրանցումն անցնելու միջոցով և գործում է ծառայությունների մատուցման և օգտագործման ողջ ընթացքում ։

2. Վարչակազմի Պատասխանատվության սահմանափակում
2.1. Ադմինիստրացիան բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրում է կայքից անփույթ,  վիրավորական, իրականությանը չհամապատասխանող կամ ակնհայտ թերի տեղեկատվությունը բացառելու համար, սակայն, ի վերջո, դրա համար պատասխանատվությունը կրում են այն տեղադրողները:

2.2. Ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում այն բանի համար, որ գրանցված օգտատերերն իսկապես այն մարդիկ են, ում համար ներկայանում են, և պատասխանատվություն չի կրում այլ անձանց պատճառված հնարավոր վնասի համար։

2.3. Օգտատերը ծանուցված է և համաձայն է, որ իրավունք չունի դիմումներ ներկայացնել Ադմինիստրատորին ՝ իր անձնական տվյալները գրանցելիս չնշելու կամ անձնական տվյալները չնշելու դեպքում, որոնք չեն համապատասխանում քաղաքացիական անձնագրում նշված տվյալներին։

2.4. Ոչ մի դեպքում ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում օգտագործողի կամ որևէ երրորդ կողմի առջև որևէ ուղղակի, անուղղակի, ոչ դիտավորյալ վնասի համար, ներառյալ կորցրած շահույթը կամ կորցրած տվյալները, պատվի, արժանապատվության կամ գործարար համբավի վնասը, որոնք առաջացել են Կայքի օգտագործման կամ կայքում տեղադրված մտավոր գործունեության արդյունքների պատճառով:

2.5. Ադմինիստրատորը պատասխանատվություն չի կրում օգտագործողի կամ որևէ երրորդ կողմի համար:

- օգտագործողի գործողությունները կայքում;

- կայքում օգտագործողի կողմից օգտագործվող/ստացված տեղեկատվության բովանդակության և օրինականության, արժանահավատության համար;

- կայքում Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող/ստացվող գովազդային տեղեկատվության հավաստիության և դրանում գովազդվող ապրանքների/աշխատանքների/ծառայությունների որակի համար;

- կայքում օգտագործողի կողմից օգտագործվող/ստացված տեղեկատվության կիրառման հետևանքների համար;

2.6. Երրորդ անձանց կողմից կայքի օգտագործողի օգտագործման հետ կապված Ադմինիստրատորի նկատմամբ պահանջներ ներկայացնելու դեպքում օգտագործողը պարտավորվում է ինքնուրույն և իր հաշվին կարգավորել նշված պահանջները երրորդ անձանց հետ ՝ պաշտպանելով Ադմինիստրատորին հնարավոր կորուստներից և վարույթներից:

3. Վարչակազմն իրավունք ունի:
3.1. Ցանկացած ժամանակ փոփոխել Կայքի ձևավորումը, դրա բովանդակությունը, ծառայությունների ցանկը, փոփոխել կամ լրացնել օգտագործվող սցենարները, ծրագրային ապահովումը և կայքում օգտագործվող կամ պահվող այլ օբյեկտները;

3.2. Անհրաժեշտության դեպքում օգտվողներին էլեկտրոնային փոստով ուղարկել կայքի օգտագործման վերաբերյալ հաղորդագրություններ;

3.3. Փոփոխել (չափավորել) կամ հեռացնել ցանկացած բովանդակություն, որը խախտում է սույն համաձայնագիրը, ինչպես նաև կասեցնել, սահմանափակել կամ դադարեցնել օգտագործողի մուտքը կայքի բոլոր կամ որևէ բաժին կամ ծառայություն ՝ նախնական ծանուցմամբ կամ առանց դրա:

4. Օգտատերն իրավունք ունի:
4.1. Տեղադրել բովանդակություն, որը չի հակասում սույն Համաձայնագրին;

4.2. Վիճահարույց հարցերը լուծելու համար դիմեք կայքի ղեկավարությանը;

4.3. Օգտագործեք կայքի Ամբողջ բովանդակությունը, ինչպես խմբագրական, այնպես էլ օգտագործողի կողմից, անձնական նպատակներով, որոնք կապված չեն առևտրային օգուտներ ստանալու նպատակների հետ:

5. Օգտագործողը պարտավորվում է:
5.1. Ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ, ապահովելու անվտանգությունը անձնական մուտքի եւ գաղտնաբառը մուտք գործել կայքը;

5.2. Պարբերաբար ծանոթանալ սույն համաձայնագրի բովանդակությանը ՝ դրա փոփոխություններին ժամանակին ծանոթանալու նպատակով։

5.3. Պատասխանատվություն կրել Օգտատիրոջ կողմից իր Հաշվի օգտագործմամբ կատարված ցանկացած գործողության, ինչպես նաև ցանկացած հետևանքի համար, որը կարող է առաջացնել կամ առաջացրել է Դրա նման օգտագործումը;

5.4. Օգտագործողը, օգտագործելով Կայքի այս կամ այն \ u200b \ u200bբաժինը, պարտավորվում է պահպանել կայքի այս բաժնի օգտագործման կանոնները, եթե այդպիսիք կան և նկարագրված են այս բաժնում:

5.5. Օգտագործելով կայքից ստացված տեղեկատվությունը, օգտագործողը գիտակցում և ընդունում է դրա հնարավոր անարժանահավատության հետ կապված ռիսկերը, ինչպես նաև այն փաստը, որ որոշ տեղեկություններ կարող են իրեն թվալ սպառնալից, վիրավորական, զրպարտչական, գիտակցաբար կեղծ, կոպիտ, անպարկեշտ: Եթե դա տեղի է ունեցել, օգտագործողը պետք է անհապաղ տեղեկացնի վարչակազմին նման տեղեկատվության առկայության մասին:

6. Սույն համաձայնագրով կայքում արգելվում է:
6.1. Տեղադրել ցանկացած գովազդ, բացառությամբ կայքի Ադմինիստրացիայի կողմից արտոնված դեպքերի, ինչպես նաև առևտրային հայտարարությունների և գովազդի տեղադրման ծառայությունների շրջանակներում, որոնք տրամադրվում են Կայքի կողմից առանձին սահմանված պայմաններով;

6.2. Տեղադրել կոմերցիոն առաջարկներ, քարոզչական նյութեր, տարածել սպամ, ցանկացած այլ  տեղեկատվություն;

6.3. Տեղադրել ցանկացած տեղեկատվություն, որը խախտում է օգտատերերի կամ երրորդ անձանց իրավունքները մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ;

6.4. Ոտնձգություն, ոտնձգություն, վիրավորանք, ոտնձգություն կամ այլ կերպ չարամտորեն անհանգստություն պատճառել կայքի ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, օգտագործողի համար;

6.5. Արգելվում է կրկնակի գրանցում (երկու կամ ավելի Մականուն): Եթե \ u200b \ u200bնման փաստը հայտնաբերվի, վարչակազմն իրավունք է վերապահում արգելափակել այն առանց նախազգուշացման և պատիժ սահմանել այցելուի հիմնական Նիկի համար:

6.6. Վերբեռնել, հրապարակել և այլ կերպ փոխանցել հետևյալ բովանդակությունը:

6.6.1. անօրինական;

6.6.2. վիրավորական այլ օգտվողների և երրորդ կողմերի նկատմամբ;

6.6.3. գռեհիկ, անպարկեշտ, պոռնոգրաֆիկ բնույթ;

6.6.4. ծառայողական բնույթի կամ հրապարակման ոչ ենթակա;

6.6.5. խախտելով երրորդ անձանց իրավունքները;

6.6.6. գովազդային բնույթի;

6.6.7. սպառնալիքներ պարունակող, զրպարտչական, վարկաբեկող տեղեկատվություն;

6.6.8. խարդախ բնույթ կրող;

6.6.9. քարոզում է ռասայական, կրոնական, էթնիկ ատելություն կամ թշնամանք, ցանկացած այլ տեղեկատվություն, որը խախտում է մարդու և քաղաքացու ՝ օրենքով պաշտպանված իրավունքները:

7. Կայքում տեղադրված բովանդակության իրավունքները
7.1. Կայքում օգտագործված և տեղադրված մտավոր գործունեության բոլոր արդյունքները, ինչպես նաև կայքը ինքնին, իրենց օրինական իրավատերերի մտավոր սեփականությունն են և պաշտպանված են Ռուսաստանի մտավոր սեփականության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև համապատասխան միջազգային իրավական կոնվենցիաներով: կայքում տեղադրված բոլոր մտավոր գործունեության արդյունքները, ինչպես նաև կայքը ինքնին, իրենց օրինական իրավատերերի մտավոր սեփականությունն են և պաշտպանված են Ռուսաստանի մտավոր սեփականության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև համապատասխան միջազգային իրավական կոնվենցիաներով:

7.2. Ոչ մի բովանդակություն չի կարող պատճենվել (վերարտադրվել), վերամշակվել, տարածվել, ցուցադրվել շրջանակներում, հրապարակվել, ներբեռնվել, փոխանցվել, վաճառվել կամ այլ կերպ օգտագործվել ամբողջությամբ կամ մաս-մաս ՝ առանց իրավատիրոջ նախնական թույլտվության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իրավատերը բացահայտորեն հայտնել է իր համաձայնությունը ցանկացած անձի կողմից նյութի ազատ օգտագործման վերաբերյալ, բացառությամբ սույն համաձայնագրով, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի;

7.3. Բովանդակության օգտագործումը, որին օգտատերը մուտք է գործել բացառապես անձնական ոչ առևտրային օգտագործման համար, թույլատրվում է հեղինակային իրավունքի բոլոր նշանների (հեղինակային իրավունքի) կամ հեղինակության մասին այլ ծանուցումների պահպանման, հեղինակի անունը անփոփոխ պահելու և ստեղծագործությունը անփոփոխ պահելու պայմանով:

7.4. Բոլոր նյութերը, որոնց իրավունքները պատկանում են Կայքի ղեկավարությանը xmenu.ru, կարող է վերարտադրվել ցանկացած զանգվածային լրատվության միջոցներում, ինտերնետային սերվերներում կամ ցանկացած այլ լրատվամիջոցներում ՝ առանց հրապարակման ծավալի և ժամկետի որևէ սահմանափակման: Այս թույլտվությունը հավասարապես վերաբերում է թերթերին, ամսագրերին, ռադիոկայաններին, հեռուստաալիքներին, կայքերին և ինտերնետային էջերին ։ Վերատպման և վերահեռարձակման միակ պայմանը սկզբնաղբյուրի ուղղակի հղումն է https://xmenu.ru. հրատարակիչների կամ կայքի հեղինակների կողմից վերատպման նախնական համաձայնություն չի պահանջվում:
 

 

×

Զամբյուղ

{{ item.name }}

{{ item.quantity }} x {{ item.attributes.friendly_price }}

Զամբյուղը դատարկ է! Պատվերի գումարը: {{ totalPriceFormat }}